Izterjava dolgov od insolventnih podjetij

Podjetja, ki se znajdejo v težavah, bodo le težko redno in v celoti plačevala svoje obveznosti. Že tiste stroške, ki so nujni za delovanje podjetja, bo težko pokriti, kaj šele…