Trgovanje s podjetji

Nakupovanje in prodajanje običajno povezujemo z izdelki, a trgovati je seveda možno tudi s podjetji. Ravno to je ena izmed možnosti za uspešno poslovno kariero posameznika in veliko rast podjetji, saj s prevzemom družbe pridobimo veliko prednosti, s prodajo pa seveda lahko zaslužimo ali pa se vsaj rešimo težav, ki nas pestijo.

Prevzemi podjetij so lahko učinkovito poslovno orodje, ki služijo izpolnjevanju dolgoročne strategije. So del normalne poslovne poti za večja podjetja, ki stalno iščejo svoje priložnosti na konkurenčnem trgu, saj omogočajo učinkovito širitev in utrditev na trgu. Res pa je, da predstavljajo prevzemi podjetij tudi določeno tveganje in seveda precejšen strošek, zato k takšnim postopkom ne moremo pristopiti malomarno. Običajno se prevzemi izvedejo s strani strokovnjakov, ki ocenijo vrednost podjetja in podajo tudi svoje mnenje o smiselnosti naložbe, so pa točni postopki zelo odvisni od primera. Nenazadnje se lahko prevzemi podjetij opravijo tudi brez cenitve vrednosti in celo brez kakršnekoli finančne transakcije! Vsak primer je edinstven in zahteva posebno obravnavo, kar pomeni, da bo prišla pomoč strokovnjakov še kako prav.

Na drugi strani pa je prodaja podjetja načeloma nekoliko enostavnejša, saj je delo večinoma na kupcu. Če interes za prodajo obstaja, lahko seveda storimo marsikaj, da bi bili postopki čim bolj učinkovito opravljeni. Predložiti je treba vse zahtevane podatke in tiste informacije, ki omogočajo uspešno oceno vrednosti podjetja, dobro je seveda tudi, da znamo upravičiti to vrednost in morda iztržiti višji znesek. Prodaja podjetja je lahko dobra priložnost, po drugi strani pa gre morda za zadnjo rešilno bitko, ki omogoča preživetje podjetja in ponudbe. Spet je vse odvisno od primera, zato ne moremo posploševati. Prav tako lahko prodaja podjetja sploh ni v obojestranskem interesu, kar zadeve še dodano zakomplicira, če je ena stran dovolj vztrajna. Zelo dobrodošla je pomoč strokovnjakov, ki lahko v veliki meri prevzamejo te postopke.