Ukrepi v primeru kršitev pravic intelektualne lastnine

Zaščita intelektualne lastnine je namenjena predvsem temu, da imamo pravno podlago za ukrepanje v primeru kršitev patenta ali blagovne znamke. Ne moremo vnaprej preprečiti kršitev, lahko pa se zaščitimo pred…