Funkcija hidravličnih črpalk je pretok tekočine v hidravličnem sistemu

Hidravlika je pojem, ki se ukvarja z mehanskimi lastnostmi tekočin, s pomočjo katerih se mehanska energija pretvori v hidravlično energijo. To pomeni, da se za prenos moči izkorišča tlak, ki se ustvari v tekočini. Takšen hidravlični sistem lahko deluje brezhibno le, če vsi sestavni elementi opravljajo svoje funkcije. Po hidravličnih ceveh se pretaka hidravlična tekočina. Za njen pretok pa so zadolžene hidravlične črpalke, katerih delovni pretok uravnavajo hidravlični ventili.

Lahko bi rekli, da so črpalke osnova vsakega hidravličnega sistema. Njihova najbolj groba delitev je na konstantne in regulacijske. S konstantnimi hidravličnimi črpalkami se skozi hidravlični sistem z enim vrtljajem prečrpa vedno enaka količini hidravlične tekočine oziroma hidravličnega olja. Z regulacijskimi pa se ta količina lahko spreminja od nič pa do maksimalne količine, ki jo črpalka lahko prečrpa. Pretok hidravličnih črpalk je lahko zelo različen, zato je potrebno biti pri njihovi izbiri previden.

Različne hidravlične črpalke imajo različen način delovanja

Hidravlični sistem brez hidravličnih črpalk si danes težko predstavljamo, saj celoten sistem temelji na njihovem delovanju. Poleg tega, da se črpalke med seboj razlikujejo po količini pretoka, pa jih ločimo tudi glede na različen način delovanja. To so rotacijske in batne hidravlične črpalke. Večina proizvajalcev traktorjev vgrajuje rotacijske, med katerimi so najpogostejše zobniške črpalke. Te so se izkazale za zelo zanesljive, so enostavne konstrukcije in najcenejše za izdelavo.

Ne glede na to, katero hidravlično črpalko ima vaš traktor, pa je za njeno brezhibno delovanje ključnega pomena redno vzdrževanje celotnega hidravličnega sistema. Hitro in učinkovito popravilo hidravličnih črpalk je sicer vedno dobrodošlo, se mu z rednimi servisnimi pregledi lahko izognemo. Strokovno preverjanje hidravlike je nujno opravilo pri vsakem rednem servisu. Ne pozabite pa tudi na redno menjavo oljnih filtrov, ki preprečujejo večjim delcem nečistoče, da bi prodrli v hidravlični sistem in s tem poškodovali njegove ključne elemente.