Kakovosten regulator tlaka za kompresor poskrbi za nadzorovano delo s kompresorjem

Kompresorji so široko uporabni stroji, ki poskrbijo, da se energija stisljive snovi, kot je na primer zrak, povečuje v več stopnjah. Za svoje delovanje morajo biti priklopljeni na električno omrežje, ta energija pa se v stroju spreminja v tlačno energijo. Enostavno povedano, kompresorji poskrbijo za zmanjšanje volumna zraka, s čimer se povečuje njegov tlak. Da pa delovanje kompresorja poteka v nadzorovanih pogojih, je potreben kakovosten regulator tlaka za kompresor.

V različnih vejah industrije je tlak ena od najpogosteje merjenih fizikalnih količin, saj vpliva na delovanje mnogih strojev. In podobno je tudi s kompresorjem. Če ima kompresor nameščen regulator tlaka za kompresor, potem poskrbimo, da je delo z njim nadzorovano. Regulator poskrbi, da kljub nihanju vstopnega tlaka, zmanjša tlak na nižji izhodni tlak in ga samodejno vzdržuje pri enaki vrednosti. Gre za neke vrste ventilov, ki poskrbijo za brezskrbno delo s kompresorjem.

Plastične cevi so vedno bolj priljubljene

Danes lahko različne vrste cevnih sistemov srečamo že v svojem domu, prav tako pa se že od nekdaj uporabljajo v različnih vejah industrije. Gre za širok spekter različnih vrst cevi, ki se med seboj razlikujejo v materialih iz katerih so izdelane, premeru in namenu uporabe. Vsem cevem je skupno le to, da gre za vzdolžna telesa okrogle in votle oblike, zato so namenjene pretakanju različnih vrst snovi, kot so plini in tekočine.

Med različnimi vrstami cevmi so vse bolj priljubljene plastične. Obdelava umetnih mas je tako napredovala, da so nam danes na voljo različne vrste plastičnih cevi. Zanje je značilno, da so korozijsko odporne, nudijo veliko fleksibilnost, imajo nizko težo in še marsikaj drugega. Nekatere od njih so odporne tudi na visoke temperature, zato so uporabne za cevno ogrevanje. Druge pa se namensko uporabljajo za pretakanje barv, olj, škropiv, kislin in drugih abrazivnih tekočin.