Kakšno pokritost ima z AED Slovenija?

AED oziroma avtomatski eksterni defibrilatorji se pojavljajo na mnogih javno dostopnih mestih, kjer so namenjeni javni uporabi v primeru, da moramo pomagati žrtvi srčnega zastoja. V takšnem primeru imamo le nekaj minut časa za učinkovito ukrepanje, zato je zelo pomembno, da imamo defibrilator res na voljo v bližini. S tega vidika je pametno nameščati defibrilatorje na javna mesta, kjer je veliko ljudi in je višje tudi tveganje za srčni zastoj. Kakšno pokritost ima torej z AED Slovenija?

V državi imamo več tisoč defibrilatorjev, ki so namenjeni javni rabi. Večinoma so ti nameščeni v urbanih središčih, kjer za to skrbi občina, lahko pa se za nakup odločijo tudi podjetja ali celo posamezniki. Predvsem na podeželju se za pokritost z AED Slovenija pogosto zanaša na lokalna društva, obstajajo pa tudi posebna društva, ki se ukvarjajo prav z dobavo in namestitvijo defibrilatorjev po vsej državi.

Za AED Slovenija ponuja različne možnosti

Defibrilatorji se med seboj seveda lahko razlikujejo, čeprav imajo v vsakem primeru isto nalogo in praviloma tudi delujejo po istem postopku. Obstajajo nekateri predpisi, ki določajo delovanje takšnih naprav, tako da velikih razlik ne moremo pričakovati. Vseeno obstajajo različni modeli, ki lahko ponudijo različno izkušnjo pri uporabi.

Zelo prepričljiv je model Samaritan 500P, ki ima zelo napreden sistem za prepoznavanje simptomov srčnega zastoja. To pomeni, da sama naprava lahko dejansko prevzame praktično vse naloge, ki jih imamo pri posredovanju v primeru srčnega zastoja. Raznolika ponudba, ki jo ima za AED Slovenija, je torej zelo dobrodošla.

Namestitev AED v Sloveniji

V nekaterih redkih primerih veljajo predpisi, ki narekujejo namestitev avtomatskega defibrilatorja na javno dostopno mesto. A to je izjema, v veliki večini so javno dostopni defibrilatorji nameščeni prostovoljno s strani občin ali društev. To pomeni, da za AED Slovenija vsakomur omogoča nakup in namestitev, če obstaja pobuda in financiranje za to.