Logistični tehnik, možnost za osebni napredek

Logistični tehnik je možnost za osebni napredek, izobraževanje ali nadgradnjo osebnega znanja. Program logistični tehnik je iskan poklic, saj so možnosti zaposlovanja široke. Dodatno program omogoča pridobitev nekaterih specifičnih znanj ter dovoljen za opravljanje specifičnih poklicnih aktivnosti.

Znanje in varnost

Izobraževanje odraslih je vedno pogostejša aktivnost in rešitev pridobitve višje stopnje izobrazbe v odrasli dobi posameznika. Ena izmed možnosti, kjer odrasli pridobijo izobrazbo je izobraževalni program logistični tehnik. Časi poklicev brez dodatnega izobraževanja so danes bolj ali manj preteklost. Včasih je bila dovolj poklicna šola ali priučitev, s tem znanjem je zaposleni dočakal upokojitev. Danes je obratno še praktično pred upokojitvijo modro razmišljat o izobraževanju. Govorimo o starosti dobrih 40 let oziroma ustrezno število let pred možnostjo upokojitve.

Slušatelji si s tem omogočijo dodatno znanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ali številne druge koristi. Dodatno znanje je mogoče pridobiti tudi na druge načine, vendar je program logistični tehnik boljša alternativa. Pogost primer drugih načinov izobraževanja je splet. Na spletu je mogoče dobiti razna gradiva. Vendar brez izobraževanja do stopnje opravljanja izpita ni učinkovito. Program logistični tehnik je zavarovanje za primer brezposelnosti zaradi možnosti zaposlitve v več panogah ali pridobitve dodatnih znanj. Zaposlitev v več panogah nudi možnost hitrejše zaposlitve v primeru brezposelnosti. Praktično vsaka panoga ali področje ima določene večje ali manjše logistične aktivnosti, logistika je sicer najbolj prisotna v transportu in trgovini. S pridobitvijo dodatnih znanj pa je takšna oseba bolj koristna za obstoječega delodajalca, slednji bo takšen kader težje odpustil. Pred njim pa največkrat kader, ki dodatni znanj in kompetenc nima. Dodatno je program logistični tehnik priložnost za poklic oseb, ki iz takih ali drugačnih razlogov niso nadaljevale s študijem po osnovni šoli. Za vpis v program je namreč dovolj končana osnovna šola. Študij logističnega tehnika je prilagojen delovno aktivnim osebam, saj poteka v popoldanskem času ter ob sobotah.

Urnik programa logistični tehnik je znan leto dni vnaprej, zato ga je lažje umestiti med poklicne aktivnosti ter druge obveznosti.