Čemu so namenjena testna vozila 

Testna vozila so namenjena, ko kupujemo novo vozilo, da si lažje predstavljamo kakšna je vožnja. Ko vstopimo v avto hišo si ogledamo razstavni avtomobil, ki je nov. Pogledamo vso osnovno,…