Tesarstvo – obrt preteklosti in prihodnosti

Že dolgo je poznana in priljubljena obrt tesarstvo. S tesarstvom so se ukvarjali že dolgo nazaj v zgodovini človeštva, saj je človek od nekdaj bil močno povezan z lesom. Les so uporabljali za gradnjo in preživetje, saj so si na ta način kurili ogenj in izdelovali domove. 

Tesarstvo je močno povezano tudi z drugimi obrtmi in dejavnostmi, kot so gradbeništvo, stavbarstvo in še mnogo drugih.

Osnovo tesarskega dela predstavlja odlično poznavanje lesa

Tesar, ki je zelo dobro podučen in izučen o različnih vrstah lesa, izdeluje najrazličnejše konstrukcije iz lesa, kot so: lesene zgradbe, nadstreški, vrne lope, hiše , lesene gradbene odre, ploščadi in podobno. Tesar les v večini primerov obdeluje ročno. Izdeluje tudi opaže, ki so izdelani in armiranega betona. 

Osnovo tesarskega dela predstavlja odlično poznavanje lesa, njegove rasti in ustroja. Že v prejšnjih letih je bilo glavno delo ročna obdelava požaganega lesa. Naslednjo skupino tesarskih opravil je predstavljalo vezanje ali sestavljanje lesene konstrukcije v ostrešja, lesene stene, mostove, kozolce in druge naprave. V Sloveniji so bili tesarji prisotni v vseh obdobjih, včasih pa je bilo tesarstvo znano tudi pod drugim imenom in sicer toplarstvo, tesar pa se je imenoval toplar.

Velika potreba po lesu in njegovi uporabi

Tesarstvo zagotovo, kot obrt ne bo nikoli propadlo, saj je potreba po lesu in uporabi le tega v vsakdanjem življenju zelo priljubljena in pogosta. Zelo pogosto je namreč potrebno tudi zamenjati dotrajane konstrukcijske elemente ali spremeniti obstoječo konstrukcijo, pod kar spada izdelava menjalnikov za strešna okna in dimnikov, dodajanje aherjev, izdelava nadstreškov, vrtnih lopic, garaž in podobno. 

Pri izdelavi raznih lesenih konstrukcij obrt tesarstvo uporablja moderne in napredne metode. Različne konstrukcije, so prvotno prikazane in izdelane na vrhunsko dodelanih računalniških programi, ki omogočajo odličen vpogled v to kako bo izdelek na koncu izgledal. 

Cene tesarskih storitev so zelo različne, odvisne so predvsem od zahtevnosti, kvalitete materialov, ki so izbrani, velikosti in izkušenosti tesarja, ki delo opravlja.