Učinkovito kmetovanje v vseh razmerah

Pri kmetovanju ni mogoče vnaprej predvideti vremenskih in drugih razmer, ki vplivajo na potek in rezultate dela, prav tako se moramo hočeš nočeš soočiti z drugimi izzivi, ki jih prinaša delo na prostem. Le redko imamo opravka z optimalnim ravnim terenom in perfektnimi razmerami, ki omogočajo hitro in učinkovito delo tudi z osnovno opremo. Čisto možno je, da se bo treba za uspešno delo opremiti z dodatno opremo, ki omogoča kmetovanje v zahtevnejšem okolju.

Zahteven teren

Pri košnji in spravilu sena se še posebej pokaže, kako težko je obdelovati neravno površino. Že kosilnice so včasih na valovitem terenu nezanesljive, še težjo nalogo pa imajo zgrabljalniki in oprema za pobiranje sena. Seveda pa to ni nov problem, prav tako ni nerešljiv. Zgrabljalniki imajo lahko dodatno podporno kolo, ki omogoča učinkovito uporabo tudi na površinah z znatnim naklonom. Enako velja za drugo mehanizacijo, ki ta problem rešuje na tak ali podoben način. Zgrabljalniki s podpornim kolesom so zelo učinkoviti tako na ravnih kot na valovitih površinah, s tem pa lahko rešijo marsikatero zagato pri delu na zahtevnem terenu. Seveda bo treba razmeram prilagoditi tudi drugo mehanizacijo, a večinoma so rešitve na voljo, če jih pozorno izberemo.

Zahtevne razmere

Včasih se je treba na delo podati tudi v zahtevnih razmerah. Pogosto so nepogrešljive traktorske luči, ki omogočajo delo v mraku oziroma kar v temu – včasih se zgodi, da se delo zavleče do poznih ur, v takšnem primeru so prav traktorske luči lahko odločilne in omogočijo uspešen zaključek dela. V nasprotnem primeru bi morali delo opustiti in se vrniti naslednji dan, kar je zelo sitno in zahteva veliko dodatnega časa. Traktorske luči dopolnimo še z delovnimi lučmi za enostavno uporabo kmetijske mehanizacije. Nekatere rešitve omogočajo tudi delo v zahtevnejših razmerah, na primer v dežju, čeprav so traktorji in priključki na to običajno že v izhodišču dovolj dobro pripravljeni.