Ukrepi v primeru kršitev pravic intelektualne lastnine

Zaščita intelektualne lastnine je namenjena predvsem temu, da imamo pravno podlago za ukrepanje v primeru kršitev patenta ali blagovne znamke. Ne moremo vnaprej preprečiti kršitev, lahko pa se zaščitimo pred posledicami, ki bi bile lahko zelo hude. Seveda pa moramo za učinkovito ukrepanje poznati svoje možnosti in obveznosti, da bomo kar najbolje posredovali, če pride res do kakšnih kršitev.

Ugotavljanje kršitev

V primeru kršitev blagovne znamke ali patenta imamo najprej to nalogo, da kršitve sploh zaznamo in ugotovimo. Pri registraciji znamke ali prijavi patenta dobimo le pravno podlago za ukrepanje v takšnih primerih, medtem ko urad za intelektualno lastnino sam ne izvaja kakšnih pregledov in nadzora. To pomeni, da moramo biti na kršitev blagovne znamke ali patenta pozorni sami. Na srečo v primeru večjih kršitev pri konkurenci praviloma hitro ugotovimo, da gre za kršitev, in jo tudi pravočasno naslovimo.

Pozorni moramo biti na to, da kršitev patenta ali znamke ne najavljamo prenagljeno. Zaščita namreč pokriva dokaj ozko področje, torej specifične vrste izdelkov ali storitev, prav tako velja le za točno določene vsebine. Zaščitene vsebine se torej lahko uporabljajo v drugih dejavnostih ali zunaj geografskega področja, ki ga zaščita pokriva.

Ukrepi v primeru kršitev

Če kršitev patenta ali znamke ugotovimo, lahko ustrezno ukrepamo. Ukrepi so različni, odvisni od tega, kakšen učinek želimo doseči. Običajno gre vsaj za povrnitev škode, ki je nastala neposredno s kršitvijo, kršitelj mora tudi uničiti vse produkte, ki so nastali na podlagi teh kršitev. Nadalje je možno zahtevati odškodnino za kršitev blagovne znamke ali patenta, prav tako pa lahko izberemo še nekatere druge ukrepe pri različnih organih, lahko tudi kazenski pregon ali civilno tožbo. Možnosti so torej različne in v veliki meri odvisne od primera, zato je pametno pri tem koristiti storitve patentnih zastopnikov in pravnih strokovnjakov.